კოსმეტოლოგის ინვენტარი

 

 

ART-200

Cosmetology chair

კოსმეტოლოგის სკამი

 

 

ART-200

Cosmetology chair

კოსმეტოლოგის სკამი

 

 

ART-200

შავი და ტეტრი ფერები

Cosmetology chair

კოსმეტოლოგის სკამი

Razor

საპარსი

 

 

ART-210

Cosmetology Trolley

კოსმეტოლოგის ურიკა

 

 

ART-210

Cosmetology Trolley

კოსმეტოლოგის ურიკა

 

 

მალე ახალი კოლექცია!

Magnific lamp

ლამპა ლუპა

 

 

ART-203

Cosmetology bed

კოსმეტოლოგის სავარძელი

ART-200

Cosmetology chair

კოსმეტოლოგის სკამი

ART-200

Cosmetology chair

კოსმეტოლოგის სკამი

 

 

ART-210

 

Cosmetology trolley

კოსმეტოლოგის ურიკა

 

 

ART-210

 

Cosmetology trolley

კოსმეტოლოგის ურიკა